Verzekering

Alle leden van ACPegasus zijn, via de Vlaamse Atletiek Liga, verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Ethias.

Bij sportongeval:
– Gelieve in de eerste plaats je trainer op de hoogte te brengen.
– Daarna, zo snel mogelijk, het aangifteformulier aan het bestuur bezorgen.
– Het formulier kan hier worden gedownload, maar er kan een papieren versie aan de trainer worden gevraagd. (Punt 1 wordt niet ingevuld)

– Het bestuur zal op basis van het bezorgde aangifteformulier, de aangifte online verder leiden.
– Ethias zal daarna contact opnemen met de betrokkene!

.

Close
Close