Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/9/3/b/acpegasus.be/httpd.www/wordpress/wp-content/themes/jannah/framework/classes/class-tielabs-filters.php on line 320

Ethisch Sporten

GEDRAGSCODE

Een sportclub is een plek waar heel wat mensen met elkaar omgaan, zodat het kan gebeuren dat mensen met elkaar botsen.
Het is dan ook van belang dat we ons op een correcte, respectvolle manier gedragen.

ACPEGASUS onderschrijft de GEDRAGSCODE, opgesteld door de ‘Vlaamse Alletiekliga’ en verwacht dat alle leden zich hieraan zullen houden.

Bij problemen gelieve het bestuur op de hoogte te brengen: bestuur@acpegasus.be

VERTROUWENSPERSOON (ook “aanspreekpunt integriteit (API)”genoemd)

Het kan ook zijn, dat iemand geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag, van welke aard dan ook.

Blijf dan vooral niet met je probleem rondlopen!
PRAAT er over!

Wij nemen elke klacht ernstig en behandelen ze met de nodige discretie.

Contactgegevens API:
ELS VAN DEN BROECK; 0478/321844, elslwd@gmail.com

SPORTEN met een BEPERKING (G-Sport)

Personen met een beperking zijn eveneens welkom in club. De club heeft wel geen exclusief aanbod voor personen met een beperking.
Zij zullen binnen de mogelijkheden van de club , op gebied van infrastructuur en/of begeleiding, zo goed mogelijk worden begeleid.
Wij vragen wel om alleszins de trainers van de aard en de specificiteit van de beperking op de hoogte te brengen.
Indien nodig kan er eerst een verkennend gesprek worden gevoerd tussen de persoon (of verwanten/ouders) en het bestuur.
Meer informatie i.v.m. G-sport:
https://www.atletiek.vlaanderen/competitie/g-sporters
http://www.ethicsandsport.com/thema/omschrijving/g_sport

ANTI-DOPING

Wie sport moet zich houden aan afspraken, ook wat betreft het gebruik van voedingsstoffen en geneesmiddelen.
Bepaalde courante medicamenten of preparaten kunnen verboden middelen bevatten.
Elke sporter kan onderworpen worden aan een dopingcontrole.
Deze controles gebeuren in Vlaanderen door het Nationaal Anti Doping Agentschap (NADO) van de Vlaamse Gemeenschap.
Meer informatie:
https://www.atletiek.vlaanderen/competitie/veilig-en-gezond/anti-doping 

Close
Close